FAIRS

Fair Year Place Fair Logo
IMOB 2020 İstanbul, Turkey
IMOB 2019 İstanbul, Turkey
MOBITEX'2019 South Africa Furniture Fair 2019 South Africa
India International Furniture Fair 2018 India
IMOB 2018 İstanbul, Turkey
MODEF EXPO 2018 Bursa, Turkey
MODEF EXPO 2017 Bursa, Turkey
İSMOB 2017 İstanbul, Turkey
MODEF 2016 Bursa, Turkey
HIGH POINT MARKET 2016 New York, USA
CIFF 2016 Guangzhou, China
İSMOB 2016 İstanbul, Turkey
MODEF EXPO 2015 Bursa, Turkey
MODEF 2015 Bursa, Turkey
CIFF 2015 Guangzhou, China
İSMOB 2015 İstanbul, Turkey
MODEF EXPO 2014 Bursa, Turkey
MODEF 2014 Bursa, Turkey
İSMOB 2014 İstanbul, Turkey
MODEF EXPO 2013 Bursa, Turkey
MODEF 2013 Bursa, Turkey
İSMOB 2013 İstanbul, Turkey
MODEF EXPO 2012 Bursa, Turkey
MODEF 2012 Bursa, Turkey
MODEF EXPO 2011 Bursa, Turkey
MODEF 2011 Bursa, Turkey
MODEF EXPO 2010 Bursa, Turkey
MODEF 2010 Bursa, Turkey
MODEF EXPO 2009 Bursa, Turkey
MODEF 2009 Bursa, Turkey
MODEF 2008 Bursa, Turkey
MODEF 2007 Bursa, Turkey
MODEF 2006 Bursa, Turkey
MODEF 2005 Bursa, Turkey